Регистрация за Интернет Банкиране в ОББ. Ако сте клиент на ОББ и желаете да обслужвате сметките си през Интернет, заповядайте на сайта за регистрация. Сметките могат да бъдат от всички клонове на ОББ в страната.